Start

Välkommen till Lundgrens fastighetsbyrå !

Visst är det tryggare att välja en mäklare från orten som har den kunskapen som krävs genom lokalkännedom, kontaktnät och utbildning. En lyckad fastighetsaffär är en affär där både köpare och säljare känner sig säkra och nöjda.

Utnyttja mina erfarenheter av olika typer av fastigheter. Det kommer du att ha stor nytta av när du vill sälja. Jag ger dig fri värdering, goda råd och effektiv marknadsföring. Upprättar alla nödvändiga handlingar för att att affären ska kunna fullföljas. Jag hjälper dig också med ersättningsbostad och finansiell rådgivning.

Vänd dig till mig -jag har nyckeln till köparna och är din säkerhet för en god affär.

Inga objekt inlagda.